فریمورک مبتنی بر SP

%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c
تفکیک بالای کدها و وابستگی پایین با فریمورک SP-Based
فریمورک SP-Based یک روش کاملا ایده آل جهت کاهش وابستگی میان کدها و همچنین تفکیک سریع آن ها می باشد.

پیاده سازی مطابق با فریمورک مبتنی بر SP

به غیر اتصال و روش پیاده سازی رایج شده، یک روش جدید و کاملا امروزی نیز جهت دستیابی به بانک های اطلاعاتی مختلف برای شما توسعه دهندگان و برنامه نویسان سامانه های بزرگ و کلان وجود دارد که آن، استفاده از فریمورک مبتنی بر SP است.

فریمورک وابسته بر استور پروسیجر می تواند به خوبی با منابع اطلاعاتی و بصورت های مختلف تعامل کند. این مزیت بخاطر ساختار لایه کنترلر است که بصورت عام برای اجرای انواع استور پروسیجرها در بانک های اطلاعاتی مختلف نوشته شده است. لایه کنترلر با دریافت درخواست دو مرحله را برای اجرای استور پروسیجرانجام می دهد.

مرحله اول ایجاد کانکشن

بعد از ورود درخواست به سرور و اعتبار سنجی آن ابتدا بایستی ماهیت ان مشخص شود؛ یعنی برای اجرای آن باید چه استور پروسیجری در چه بانکی و در چه آدرسی اجرا شود. در این مرحله با کمک این اطلاعات کانکشنی به بانک های اطلاعاتی حاوی استور پروسیجر درخواستی ایجاد می شود.

مرحله دوم اجرای استور پروسیجر

پس از ایجاد کانکشن اجرای استور پروسیجر بوسیله آن انجام می شود. اجرای استور پروسیجر بصورت خودکار طبق پارامترهای ورودی و خروجی تعریف شده صورت می گیرد. مقادیر دریافتی نیز پارامترهای ورودی قرار داده می شود. بعد از اجرای خروجی طبق تعریف گفته شده بصورت رشته ای به کلاینت بازگشت داده می شود.

مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان - ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آوری
09128870130