معماری برنامه نویسی

%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3
شباهت اصول معماری نرم افزار با معماری سازه ای
همانطور که می دانید برای طراحی و تولید هر چیزی در جهان فعلی نیاز به یک طرح کامل توجیهی احساس می شود. در خصوص نرم افزارهای مختلف داخلی و خارجی نیز همین قاعده بایستی رعایت شود تا در نهایت پروسه طراحی، تولید و همچنین استقابل از سوی کاربران با بازخوردهای مناسبی همراه شود و در […]

معماری برنامه نویسی

معماری و طراحی برنامه نویسی نیز همچون معماری سایر سازه های مسکونی و غیره مسکونی می باشد که توسط نیروهای متخصص انسانی در هر موقعی از سال شکل می گیرد. در حقیقت همانطور که بایستی پیش از اقدام به ساخت سازه ای به سراغی طراحی و بررسی زوایای مختلف احداث آن رفت؛

در تولید و طراحی یک برنامه نویسی نیز بایستی همین کار را کرد و در فاز اولِ آن به سراغ طراحی رفت. جالب است بدانید شباهت بسیار زیادی میان طراحی یک برنامه نویسی با یک طراحی ساختمانی وجود دارد که شاید بد نباشد در این قسمت به شناخت تعدادی از این موارد مشابه بپردازیم.

تشابهات طراحی برنامه نویسی با معماری ساختمان

نیاز به سیستم همچون زمین برای ساخت

داشتن ذهنی خلاق و پویا

داشتن طراح، برنامه نویس و تحلیلگر همچون نیروهای انسانی در ساخت

استفاده از ابزارهایی همچون کد، داده و غیره همانند مصالح ساختمانی

برخورداری از طرح و نقشه جهت پیشروی در پروژه

استفاده از راهکارهایی برای ایجاد صرفه جویی در وقت و هزینه

داشتن بستر کاری مناسب و مشخص

شناخت ظرفیت های موجود برای ارائه برنامه نویس و یا ساختمان به مشتریان

اهمیتِ دارا بودن از قابلیت هایی همچون توسعه پذیری و انعطاف پذیری

مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان - ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آوری
09128870130