معماری نرم افزار

%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c
الگوهای معماری نرم افزار مقایسه و ارزیابی
انتخاب نوع معماری نرم افزار برای به سامان نشستن پروژه بسیار حائز اهمیت است و اگر معماری درستی انتخاب نشود، سبب اتلاف هزینه، وقت و کاهش سرعت انجام خواهد شد.
%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3
شباهت اصول معماری نرم افزار با معماری سازه ای
همانطور که می دانید برای طراحی و تولید هر چیزی در جهان فعلی نیاز به یک طرح کامل توجیهی احساس می شود. در خصوص نرم افزارهای مختلف داخلی و خارجی نیز همین قاعده بایستی رعایت شود تا در نهایت پروسه طراحی، تولید و همچنین استقابل از سوی کاربران با بازخوردهای مناسبی همراه شود و در […]

طراحی نرم افزار

معماری و طراحی نرم افزار نیز همچون معماری سایر سازه های مسکونی و غیره مسکونی می باشد که توسط نیروهای متخصص انسانی در هر موقعی از سال ساخته می شوند. در حقیقت همانطور که بایستی پیش از اقدام به ساخت سازه ای به سراغی طراحی و بررسی زوایای مختلف احداث آن رفت؛

در تولید و برنامه نویسی یک نرم افزار نیز بایستی همین کار را کرد و در فاز اولِ آن به سراغ طراحی نرم افزار رفت. جالب است بدانید شباهت بسیار زیادی میان طراحی یک نرم افزار بزرگ و یا کوچک با یک معماری ساختمانی وجود دارد که شاید بد نباشد در این قسمت به شناخت تعدادی از این موارد مشابه بپردازیم.

تشابهات طراحی نرم افزار با معماری ساختمان

نیاز به هاست همچون زمین برای ساخت

داشتن طراح، برنامه نویس و تحلیلگر همچون نیروهای انسانی در ساخت

استفاده از ابزارهایی همچون کد، داده و غیره همانند مصالح ساختمانی

برخورداری از طرح و نقشه جهت پیشروی در پروژه

استفاده از راهکارهایی برای ایجاد صرفه جویی در وقت و هزینه

داشتن بستر کاری مناسب و مشخص

شناخت ظرفیت های موجود برای ارائه نرم افزار و یا ساختمان به مشتریان

اهمیتِ دارا بودن از قابلیت هایی همچون توسعه پذیری و انعطاف پذیری

مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان - ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آوری
09128870130