توسعه براساس مدل های Component-based و Scrum

مدل توسعه دادن فریمورک SP-Based همچون مدل Component-based بر روی کم کردن حجم کدنویسی و همچنین کپسوله کردن مجموعه کدها در هر یک از بخش ها و عملیات ها است.

%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-component-based-%d9%88-scrum

یک مفهوم جدید در رابطه با توسعه سامانه های تحت وب، توسعه جزء به جزء است. این نوع کدنویسی به نام توسعه Component-based معروف است. این مفهوم بیانگر این مطلب است که بعد از تحلیل اولیه پروژه بتوان با توجه به موارد تحلیل شده اقدام به توسعه نمود. این از اصول مدلهای توسعه چابک می باشد که به سرعت بتوان وارد فاز پیاده سازی شد.

طبق رویکردهای Code-first و Database-first که در فریمورکهای مطرح تحت ابزار EF قابل پیاده سازی هستند، اصرار بر آن دارد که ابتدا بایستی یک تحلیل کامل انجام شود که بتوان پروژه را عملیاتی کرد. در صورتی که در آینده بخواهیم تغییراتی در مدل ها و ساختار اعمال کنیم، کار بسته به ابزار انتخابی دشوار خواهد شد. این رویکرد خود را نزدیک به مدل آبشاری می کند که سالهاست در نقد آن صحبتهای فراونی شده است.

مدل توسعه جدید Scrum

اما مدلهای توسعه جدید مثل Scrum تاکید روی شروع سریع توسعه دارند. لازمه این رویکرد آن است که معماری انتخابی در قبال تغییرات در ساختار و طراحی بانک کمترین مقاومت را نشان دهد. چیزی که به علت وابستگی شدید بین لایه کنترلر و بانک در معماری های جاری کمتر دیده می شود.

مدل توسعه مورد استفاده در فریمورک SP-Based که چیزی شبیه مدل Component-based می باشد تاکید روی حداقل کدنویسی و کپسوله کردن مجموعه کدها هر عملیاتها در بخشهای کوچک قابل مدیریت مستقل دارد. در این مدل بهترین گزینه برای کپسوله کردن و جزء به جزء کردن پروژه، استور پروسیجر می باشد، که علاوه بر مزایای درونی امکان اجرا به صورت خودکار را دارد. چیزی که در کدنویسی مبتنی بر شی گرایی وجود ندارد.

فریمورک SP-Based براساس مدل توسعه محبوب Scrum که بر تکرار و توسعه تکراری و تدریجی تاکید دارد عمل کند. یکی از مزایای مهم فریمورک در این بخش تجمیع نرم افزار مدیریت پروژه داخل محیط توسعه می باشد، به طوری که اعضای تیم در داشبورد مدیریتی خود می توانند backlog، مدت اجرا وظایف، جلسات، مصوبات و غیره را مشاهده و پیگیری نمایند و کدنویسی نوشته شده به آن تخصیص دهند. در زیر رویکرد مدل توسعه فریمورک SP-Based براساس اصول توسعه چابک شرح داده شده است.

مدل توسعه فریمورک SP-Based براساس اصول توسعه چابک

1- تحلیل سریع و ادامه برای کسب رضایت مشتری

به بهترین صورت انجام می شود. در سامانه جامع توسعه کاملا مشتری در جریان وظایف در حال اجرا، مراحل باقیمانده، ارسال نظرات، مشاهده آخرین نسخه و … خواهد بود. مزیت این سامانه نگاشت مناسب درخواستها و نظرات مشتری به استور پروسیجرهای مرتبط با عملیاتها می باشد.

2- استقبال از تغییرات نیازمندی ها حتی در اواخر پروژه

طبق معماری شی گرایی بعد از تحلیل و پیاده سازی کلاسهای تعریف شده گاها با هم ارتباطات بسیار محکمی دارند مخصوصا کلاسهای پایه در چنین شرایطی اعمال تغییرات بسیار پرهزینه خواهد بود مخصوصا در اواخر پروژه. اما فریمورک SP-Based طوری عملیاتها را پیاده سازی می کند که کمترین وابستگی بین اجزاء وجود دارد بنابراین اعمال تغییرات در اجزاء حتی در اواخر پروژه کار کم هزینه ای خواهد بود.

3- ارائه زود هنگام نرم افزار

یکی از چالشهای اساسی برنامه نویسی مبتنی بر شی گرایی تهیه دموی مناسب در فواصل کوتاه مثلا هفته ای یک بار برای مشتری میباشد. دمویی که با کمترین خطا نیازمندیهای و موارد مطرح شده را مرتفع کرده باشد. در فریمورک SP-Based طبق مکانیزم حداقل وابستگی نیازمندیها و درخواستها بسیار سریع توسعه و آماده میشوند و بسیار راحت می توان دسترسی آنلاین به مشتری داد چون کار با استورپروسیجرها نیاز به کامپایل و آماده سازی پروژه را ندارد.

4- مشارکت روزانه ذی نفعان

یکی از مهمترین دلایل توسعه و تحویل یک محصول منطبق بر نیازهای مشتری و خواست ذی نفعان ارتباط روزانه و تنگاتنگ با آنها می باشد. محیط توسعه فریمورک SP-Based طوری طراحی شده است که بخوبی می تواند با یک ماژول جلسات یا دریافت فیدبک مرتبط شود. این ارتبط باعث افزایش نفوذ نظرات ذی نفعان و تسهیل در انتقال و تبدیل این نظرات به تیکتهای فنی و قابل فهم برای توسعه دهندگان می شود.

5- اطمینان از عملکرد مناسب تیم توسعه

یروال توسعه نرم افزار به گونه ای در مدلهای جاری تعریف شده است که دریافت فیدبک از خروجی توسعه دهندگان کمی دشوار می باشد. این دشواری بخاطر وابستگی شدید اجزاء مختلف و پیچیده شده وظایف افراد تیم و توسعه غیر مرزبندی شده می شود. در چنین شرایطی پیاده سازی یک ساز و کار سنجش عملکرد تیم کار دشواری است.

در مدل توسعه SP-Based از آنجا که کارها بشدت تفکیک شده هستند و کمتر نیاز می شود فردی در لایه های مختلف کدنویسی دست ببرد براحتی می توان صحت عملکرد افراد را مورد سنجش قرار داد.

6- برگزاری جلسات رو در رو

برگزاری جلسات رودرو و دریافت نیازها و انتظارت ذی نفعان یکی از مهمترین نیازهای مدل توسعه اسکروم می باشد. هدف از برگزاری چنین جلساتی کسب نتایج حداکثری می باشد که وجود محتوای غنی در این مسیر کمک شایانی می نماید. فریمورک SP-Based گامهای خوبی با در اختیار قراردادن یک داشبورد ویژه جلسات برای نقشهای مختلف وضعیت برخطی از میزان استفاده از منابع، وضعیتهای رفع خطاها، میزان مشتریان، وظایف محول شده و … در جهت غنی سازی محتوای موردنیاز جلسات برداشته است.

7- ارائه محصول نهایی قابل استفاده و کاربردی

با طی مسیر برگزاری جلسات موثر، مشارکت دادن ذی نفعان و سنجش عملکرد مناسب تیم توسعه محصول نهایی تولید شده کمترین نقص را داشته و بیشترین انطباق را با انتظارت ذی نفعان خواهد داشت. حداکثر اثر بخشی و کاربرد را در رابطه با رفع و پاسخگویی به نیازهای کاربران سامانه خواهد داشت.

8- حفظ ثبات در سرعت توسعه تیم

حفظ ثبات باعث پیش بینی پذیر شدن مراحل اجرای سامانه خواهد شد. از دلایل اصلی عدم ثبات در سرعت توسعه می توان به فراوانی کارهای تخصصی در توسعه سامانه نرم افزاری اشاره کرد. مدلهای جاری طوری طراحی شده اند که یک برنامه نویس کمتر می تواند به تمام ابعاد اجرای درخواستها مسلط شود و از آنجا که وابستگی بین کدهای بالاست در صورت بروز خطا می تواند سرعت تیم توسعه را بسیار کاهش دهد. اما در فریمورک SP-Based با توجه به حداقل وابستگی بین کدها افراد تیم با کمترین دغدغه از اجرای وظایف افراد دیگر تیم می توانند وظایف محوله را تقریبا با یک سرعت ثابتی به انجام برسانند.

9- بهره مندی از بهترین فناوریهای روز

امروزه فناوری های جدید به صورت توسعه و معرفی می شوند و لزوم بکارگیری یک بستر مناسب که براحتی بتواند از این فناوری ها سود ببرد بسیار بیشتر احساس می شود. فریمورک SP-Based به دلیل داشتن هسته بسیار سبک و ساده و اجرای درخواستها از طریق یک کانال به خوبی می تواند با فناوری های مختلف در لایه های مختلف تعامل ایجاد کند حتی مهاجرت به یک زبان، بانک جدید، ارائه سرویس به یک نوع کلاینت خاص را به سرعت انجام دهد.

10- سادگی و حداقل کردن کار انجام نشده

هنر تحلیلگران و مدیران پروژه آن است که میزان کار موردنیاز برای تکمیل پروژه را به حداقل برسانند. این کار را میتوانند با انتخاب صحیح مکانیزم پیاده سازی عملیاتها به انجام برسانند. دامنه نفوذ تغییرات برای پیاده سازی هر عملیات باید حداقل باشد تا میزان کار موردنیاز به حداقل برسد. فریمورک SP-Based برای این منظور با کمک یک محیط توسعه تحت وب بخوبی میزان کار موردنیاز را مشخص کرده و تا حد امکان کدهای عام را خود تولید می کند.

11- حداقل وابستگی و ایجاد تیمهای مستقل

یکی از مهمترین مزایای فریمورک SP-Based ایجاد تیمهای مستقل در اجرای وظایف محوله و حداقل وابستگی آنها بین تیمهای دیگر میباشد. این رویکرد به خاطر حداقل وابستگی بین کدها بخاطر عدم نیاز به ایجاد کلاسهای مختلف برای پیاده سازی درخواستها بوده است.

12- بهبود مستمر مبتنی بر نتایج گذشته و اصلاح روال جاری

اعمال بهبود مستمر در پروژه در حالت عادی که نیاز است حجم بالایی از کدها تغییر یابند کار بسیار سخت و تاحدود زیادی غیر مقرون به صرفه است. اما در فریمورک SP-Based چون هسته کدهای بسیار کمی دارد به مرور زمان با تکیه بر نتایج گذشته می توان هر چه بیشتر این هسته را کارآمد و بهره وری آن را افزایش داد.

مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان - ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آوری
09128870130
sp-based-%d9%88-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86
SP-Based و مزیت استفاده از آن
فریمورک SP-Based از ویژگی ها و مزایای بسیاری برخوردار است که اعتبارسنجی و اعمال کنترل سطح دسترسی روی اکشن های مختلف تنها بخش کوچکی از مزیت های آن است.
ادامه مقاله ...
%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%da%a9-sp-based-%d9%88-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d9%88
فریمورک SP-Based و حداقل استفاده از منابع سرور و شبکه
حداقل استفاده از منابع سرور و شبکه یکی از مهمترین مزین های بهره گیری از فریمورک SP-Based است که بصورت مبتنی بر استور پروسیجر عمل می کند.
ادامه مقاله ...
%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
طراحی و پیاده سازی فریمورک مبتنی بر استور پروسیجر
خروجی های سرور برای ارسال به کلاینت در برخی مواقع نیاز است از استانداردها، اعتبارسنجی ها و اعمال تغییرات خاص بهره ببرد که کدنویسی این موارد در تک تک اکشن ها کاری بسیار پرهزینه و پر مشقت خواهد بود. این در حالی است که شما کدنویسان عزیز می توانید با بهره گیری از فریمورک مبتنی […]
ادامه مقاله ...
%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%da%a9-sp-based
مزیت استفاده از فریمورک SP-Based
سومین مزیت قابل توجه و غیر قابل انکار در استفاده از فریمورک SP-Based مربوط به وابستگی اندک بین تیم توسعه می شود. در پیاده سازی سامانه های تحت وب با معماری لایه ای اجرای درخواست ها در لایه های متعدد گردش کرده تا نتیجه به دست کاربر برسد. کدنویسی لایه ای باعث وابستگی بین کدها […]
ادامه مقاله ...
%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-component-based-%d9%88-scrum
توسعه براساس مدل های Component-based و Scrum
مدل توسعه دادن فریمورک SP-Based همچون مدل Component-based بر روی کم کردن حجم کدنویسی و همچنین کپسوله کردن مجموعه کدها در هر یک از بخش ها و عملیات ها است.
ادامه مقاله ...
%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%ac%d8%b1%d8%9f
چرا فریمورک مبتنی بر استور پروسیجر؟
فریمورک مبتنی بر استور پروسیجر از مزایای بزرگی برخوردار است که قطعا به کاهش هزینه، حجم کدنویسی، افزایش کارایی و غیره در در پروژه مورد نظرتان کمک خواهد کرد.
ادامه مقاله ...
%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-type-script-%d9%88-sp-based
مقایسه فریمورک های Type-Script و Sp-Based
Type-Script یکی از انواع فریمورک های موجود در بازار است که ما در این مطلب به شباهت ها و تفاوت های آن با فریمورک SP-Based پرداخته ایم.
ادامه مقاله ...
%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-linq-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%ac%d8%b1
مقایسه linq با استور پروسیجر
linq و استور پروسیجر هر دو رویکردهایی هستند جهت ایجاد منطق کسب و کار که اولی این منطق را بر روی لایه های کنترلر ایجاد می کند و دومی بر روی لایه بانک
ادامه مقاله ...
%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-full-stack-%d8%b4%d8%af%d9%86
هزینه دقیق full-stack شدن
Full-Stack شدن یک مفوم بسیار بزرگ و معتبر در دنیای آی تی و طراحی وب است که به هر طراح و یا برنامه نویسی اختصاص پیدا نمی کند و فردی که موفق به گرفتن این عنوان شود، بطور خیلی مختصر و مفید باید بگوییم یک استاد به تمام معنا هم در طراحی وب  و هم […]
ادامه مقاله ...
%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%ac%d8%b1
مزایای استور پروسیجر
برخی استفاده از استور پروسیجر برای نوشتن منطق کسب و کار را نفی می کنند! به همین خاطر بد نیست یک سرچ در گوگل بکنیم تا با مزایای استفاده از استور پروسیجر بیشتر آشنا شویم. فارغ از جستجوی اینترنتی ما در این مطلب قصد پرداختن به تعدادی از مزیت های قابل توجه استفاده از استور […]
ادامه مقاله ...